• Drone your Life!

  Τα δικά σας όνειρα οδηγός μας!

 • DroneIt.Gr

  Αποτυπώστε τις εκδηλώσεις σας, με μια άλλη ματιά!

Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του Δικτυακού μας τόπου (www.droneit.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους.

Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκαταθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου. Το DroneIt Private Company Greece δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προυποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προυποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση ( download )», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση ή του DroneIt Private Company Greece ή των δημιουργών τους.

Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προυπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του www.droneit.gr και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προιόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας Δικτυακό τόπο.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαικού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Το www.droneit.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Το www.droneit.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Αρθρογραφία-Ανταλλαγή απόψεων

Στο Δικτυακό μας τόπο είναι δυνατή η άμεση αρθρογραφία και η ανταλλαγή απόψεων με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ( NETIQUETTE ). Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες / επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το Δικτυακό μας τόπο. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο Δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη / επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ψηφοφορίες

Η παρεχόμενη από το Δικτυακό μας τόπο υπηρεσία « ψηφοφορίας » δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες / επισκέπτες το επιθυμούν να ψηφίζουν σε ερωτήματα που διατυπώνονται και προκύπτουν από φλέγοντα και όχι μόνο θέματα της καθημερινότητας. Όλες ανεξαιρέτως οι απαντήσεις καταγράφονται και αφού αναλυθούν, οδηγούν σε συμπεράσματα που απεικονίζουν τη θέση της κοινής γνώμης και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικτυακού μας τόπου. Η Δικαιούχος δύναται να καθορίζει όρους και προυποθέσεις συμμετοχής στη ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του Δικτυακού μας τόπου διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει ο Δικτυακός μας τόπος είναι τα ακόλουθα:

Yποχρεωτικά

• - Ονοματεπώνυμο
• - Ψευδώνυμο χρήστη
• - Password
• - Ε-Mail

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

Επιπλέον, στην περίπτωση των « δεσμών » προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρεμβείτε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαικού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Συχνες Ερωτησεις

Τι ειναι τα Drones;

Τα Drones είναι μη επανδρωμένα αεροπλάνα-ελικόπτερα τα οποία κινούνται με τηλεκατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όσων αφορά τις βιντεολήψεις και τις φωτογραφίες από αέρος. Σκεφτείτε μόνο, ότι μέχρι τώρα, όλες αυτές οι εργασίες, απαιτούσαν την ύπαρξη είτε αεροπλάνου, είτε ελικοπτέρου, με την παρουσία πιλότου, με ότι αυτό συνεπάγεται σε θέματα κόστους και συντήρησης.

Τι ειδους εξοπλισμο χρησιμοποιειτε;

Η εταιρεία μας διαθέτει συνολικά 3 Drones. Τα δύο από αυτά είναι ιδιοκατασκευή, ενώ το 3ο είναι το γνωστό στο χώρο των Drones, DJI Phantom 3 Advanced. Διαθέτει κάμερα f/2.8, 94ο στα 12MP (4000x3000px) ενώ το video format της, είναι 1080p HD.

Είναι ασφαλης η πτηση;

Τα Drones που διαθέτει η εταιρεία μας, αποτελούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Διαθέτουν εξοπλισμό που εξασφαλίζει την ασφάλεια των πτήσεων τους. Οι έλικες τους, καλύπτονται με προστατευτικό κάλυμμα όταν επιχειρούν σε κόσμο, ενώ τηρούνται και κανόνες ασφαλείας από την εταιρεία μας, όπως ελάχιστες ασφαλείς αποστάσεις ενώ σε περίπτωση που χαθεί η επικοινωνία του Drone με τον πιλότο, το GPS του αναλαμβάνει να το επιστρέψει αυτόματα εκεί από όπου ξεκίνησε την πτήση του.

Είναι νομιμες οι πτησεις; Υπαρχουν κανονισμοι;

Παγκοσμίως έχει ξεκινήσει συζήτηση για τους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν τις πτήσεις των Drones. Η τεχνολογία είναι ακόμα στα σπάργανά της και διεθνώς υπάρχουν συνέδρια, συζητήσεις και αναλύσεις για το θέμα αυτό.

Στην Αμερική, την πρωτοπόρο δύναμη στην τεχνολογία αυτή, η FAA (Federal Aviation Agency), σκοπεύει, ύστερα από διαβουλεύσεις, να εκδόσει οδηγίες σχετικά με τις πτήσεις των Drones.

Φυσικά, η εταιρεία μας βρίσκεται πάντα στο κατώφλι αυτών των συζητήσεων, ενημερώνεται συνεχώς και προσπαθεί να εφαρμόσει τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα διεθνή φόρα. Μέχρι στιγμής στη Χώρα μας δεν έχει αρχίσει κάποια τέτοια συζήτηση.

Στο μεγαλύτερο ίσως θέμα της ιδιωτικότητας, η εταιρεία μας, πετάει εκεί που τις υποδεικνύουν οι πελάτες της και οι λήψεις των πολυμέσων (φωτογραφιών-βίντεο) ανήκουν σε αυτούς. Κατόπιν συνεννοήσεως και μόνον, η εταιρεία μας κρατάει δείγματα των εργασιών της για το portfolio της. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο υπογράφουν οι δύο συμβαλόμενοι (εταιρεία και πελάτης), αναφέρονται όλες αυτές οι παράμετροι.

Επιπρόσθετα, οι πιλότοι μας, συμβουλεύουν τους πελάτες μας, για την ασφάλεια των πτήσεων, αν διαπιστώσουν ότι δεν τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες. Για παράδειγμα, καλό είναι να αποφεύγεται η πτήση με αέρα, αν και τα drones μπορούν άνετα να πετάξουν με συνθήκες ανέμου μέχρι και 20χλμ/ωρα.

Ποσο μακρια μπορειτε να πεταξετε;

Η απόσταση εξαρτάται κυρίως από την εδαφολογία της εκάστοτε επιχείρησης. Συνήθως μια ελάχιστη απόσταση είναι αυτή του 1 χιλιομέτρου. Σε μια τέτοια απόσταση, αν χαθεί το σήμα τηλεχειρισμού, το Drone διαθέτει δικό του σύστημα επιστροφής στο σημείο από όπου ξεκίνησε!

Υπαρχουν παραγωγα κατα την πτηση;

Όχι. Τα Drones θεωρείται πράσινη τεχνολογία, σε αντίθεση με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα, τα οποία μέχρι τώρα, αναλάμβαναν τις συγκεκριμένες εργασίες. Λειτουργεί μόνον με μπαταρίες, χωρίς κάποιου είδους καύσιμο.

Ποσο διαρκει μια πτηση;

Γενικά οι πτήσεις διαρκούν όσο και οι μπαταρίες τους. Μία μπαταρία, μπορεί να κρατήσει ένα Drones στον αέρα για περίπου 20 λεπτά. Ειδικότερα όμως, μια πτήση μπορεί να διαρκέσει τόσο όσο χρειάζεται για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες σας.

Ποσο ψηλα μπορειτε να πεταξετε;

Τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται να πετάξουν πάνω από τα 60-70 μέτρα ύψους. Προτιμάμαι να έχουμε οπτική επαφή με το Drone μας, ανεξάρτητα αν διαθέτουμε ενσωματωμένη οθόνη στα τηλεχειριστήρια μας, για να βλέπουμε ότι και αυτό, τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να διέπουν μια πτήση. 

Ποσο κοντα πετατε σε κτηρια/ανθρωπους;

Η συζήτηση αφορά καθαρά τα θέμα ασφαλείας. Και εκεί δεν κάνουμε εκπτώσεις.Όταν πετάμε κοντά σε ανθρώπους, προσπαθούμε να επιτύχουμε μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από αυτούς, της τάξης των 30 μέτρων, ενώ για τα κτήρια δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Μπορούμε να πετάξουμε και μέσα σε αυτά, αν μας ζητηθεί.

Η υψηλής ευκρίνειας κάμερα, που διαθέτουν τα Drones,με τις δυνατότητες διαφορετικών γωνιών θέασης, μα δίνουν το πλεονέκτημα να πετάμε με ασφάλεια και κοντά κοσμό. Προσπαθούμε να μην πετάμε ακριβώς πάνω από ανθρώπους, ενώ σε τέτοιοες περιπτώσεις οι έλικες των Drones "ντύνονται" με προστατευτικό κάλυμμα, για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Φυσικά εδώ θα πρέπει να τονιστεί και ο παράγοντας άνθρωπος/πιλότος και οι ώρες πτήσεις του. Οι συνεργάτες μας, έχουν εκπαιδευτεί σε διάφορες συνθήκες με πολλές ώρες πτήσεις (π.χ. βουνό Όλυμπος) και μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια της πτήσεις. Σε περίπτωση που αυτή τίθεται υπό αμφισβήτηση, ενημερώνουμε τον πελάτη αναλόγως.

Που ειναι η εδρα σας;

Βρισκόμαστε και δραστηριοποιούμαστε στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας.

Πως μπορω να επικοινωνησω μαζι σας;

Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ , στο e-mail μας info.at.drones.gr και στα τηλέφωνα xxxxxx

Περισσότερα Άρθρα...

Timber by EMSIEN-3 LTD

Δειτε που μπορειτε να χρησιμοποιησετε τα Drones

Ιδιώτες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς (και όχι μόνο) μπορούν να επιλέξουν την εταιρεία μας για τις αερολήψεις τους. Είμαστε σίγουροι ότι θα μείνουν ευχαριστημένοι από τη συνεργασία μας. Δείτε σε ποιους τομείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία των Drones.

 • Τουρισμός

  Τουρισμός

  Αν είστε επαγγελματίες στο χώρο του τουρισμού, διαφημείστε την επιχείρησή σας και προσφέρετε στους ενδιαφερόμενους επισκέπτες σας, μαζί με τις άλλες πληροφορίες, εντυπωσιακά εναέρια πλάνα για το που θα περάσουν τις διακοπές τους!

  Περισσότερα

 • Αθλητισμος

  Αθλητισμος

  Ο αθλητισμός παιρνάει σε άλλο επίπεδο με τα Drones. Οι πανοραμικές λήψεις, τα βίντεο από ύψος, δίνουν άλλο νόημα στις αθλητικές σας δραστηριότητες. Θέλετε να καλύψετε τις προπονήσεις σας; Κάποιες από τις λοιπές αθλητικές σας δραστηριότητες; Θέλετε να πάρετε πλάνα από το γήπεδό σας γεμάτο με φιλάθλους της ομάδας σας; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε!

  Περισσότερα

 • Real Estate

  Real Estate

  Δραστηριοποιήστε στο χώρο των Real Estate; Προωθείστε την εταιρεία σας και τις αγγελίες - πωλήσεις σας, μέσα από τα videos και τις φωτογραφίες των drones μας από ψηλά.

  Περισσότερα

 • Εκδηλωσεις

  Εκδηλωσεις

  Θέλετε να δείτε τις εκδηλώσεις σας από μια άλλη οπτική γωνία; Αναλαμβάνουμε να καλύψουμε από αέρος, γάμους, βαφτίσια, δεξιώσεις και οτιδήποτε άλλο βάλετε στο μυαλό σας!

  Περισσότερα

 • Φυση

  Φυση

  Διαθέτετε ξενώνα; Φάρμα; Είστε ορειβάτες; Διοργανώνετε πεζοπορίες; Οι δραστηριότητές σας έχουν σχέση με τη φύση και το περιβάλλον; Δείτε τα όλα από ψηλά!

  Περισσότερα

 

 

Τα Drones μπορουν να χρησιμοποιηθουν σε ενα απιστευτο ευρος δραστηριοτητων οπως:

 • Αρχαιολογική Έρευνα (χαρτογράφηση χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος)
 • Αγροτικές-Αγροτουριστικές Εγκαταστάσεις (Αμπελώνες, καταγραφή καταστροφών από θεομηνία, χαρτογράφηση εκτάσεων)
 • Παρακολούθηση Περιβάλλοντος (διάσωση απειλούμενων ειδών, παρακολούση υδροβιότοπων)
 • Έλεγχος και Εξέταση Ακτογραμμής
 • Έλεγχος κυκλοφορίας
 • Επιθεώρηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Ανεμογεννήτριες, Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Παρκών κ.α.)
 • Έρευνα και Διάσωση στη Θάλασσα, στα Βουνά (εξαφανίσεις ατόμων σε δύσβατες περιοχές)
 • Συμμετοχή στην ανακούφιση πληγηθεισων περιοχών (Σεισμοί, πλημμύρες, καταγραφή ζημιών)
 • Έλεγχος Αποβλήτων (Έλεγχος εγκαταστάσεων ΧΥΤΑ)
 • Επιθεώρηση Κρίσιμων Εγκαταστάσεων (Γέφυρες, βιομηχανικές ζώνες, υδροηλεκτρικά εργοστάσια, λοιπές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υδραγωγεία, αγωγοί φυσικού αερίου κ.α.)
 • Συμμετοχή στην Πολιτική Προστασία (αεροφωτογράφηση και Live Streaming Αναφορές Εστιών Φωτιάς)

DroneIt

Τα Drones μας έχουν τη δυνατότητα να απογειώσουν κυριολεκτικά τις ιδέες σας, χρησιμοποιώντας την avant garde της τεχνολογίας.

Εκδηλωσεις

Ανακαλύψτε τα Drones και δώστε άλλη όψη στις εκδηλώσεις σας.
Πραγματικά θα σας απογειώσουν!

Φωτογραφιες

Αν ασχολείστε με το χώρο της φωτογραφίας μια νέα τεχνολογία έρχεται για να σας δώσει αυτό που σας έλειπε. Οι δημιουργίες σας κυριολεκτικά απογειώνονται.

Video Clips

Διοργανώνετε Εκδηλώσεις; Ασχολείστε με τον Μεσιτικό χώρο; Είστε αρχιτέκτονας; Μελετητής Δημοσίων Εκτάσεων;
Επικοινωνείστε μαζί μας. Θα σας λύσουμε τα χέρια.

To DroneIt.Gr στα Social Media

greeneon youtube webtreatsfacebook logo square neon webtreatsetcgoogleplus squareflickr square neon webtreatsetc

Επικοινωνειστε μαζι μας

mail square neon webtreatsetcgmail logo square2 neon webtreatsetc

Facebook Login JavaScript Example